Honorowi Strzelcy Związku

Tytuł przyznawany żyjącym osobom w kraju i za granicą, którzy swoim życiem, działaniem, postawą i głoszonymi wartościami mogą stanowić dla współczesnej młodzieży wzorzec postępowania i przykład do naśladowania.

Tytuł Honorowego Strzelca Związku przyznaje Komendant, po zasięgnięciu opinii Komendy Głównej, na pisemny wniosek Dowódcy Jednostki Strzeleckiej. W każdym roku kalendarzowym Komendant nadać może tylko trzy Tytuły. W wyjątkowym wypadku może wyróżnić osobę czwartą.

2014r.

  • 1. Leopold Kula
  • 2. Marek J. Ostoja Kowalski

2015r.

  • 1. Wacław Kapusta
  • 2. mjr Józef Lis
  • 3. kpt. Stefania Obara
  • 4. mjr Aleksander Szymański

2016r.

  • st. insp. ZS Marek Kulesza

2017r.

  • 1. insp. ZS Józef Węgiel
  • 2. Wiesław Kapel

2018r.

  • płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk