Kropla do kropli…

W niedzielę 24 czerwca, Klub HDK PCK przy Związku Strzeleckim STRZELEC Józefa Piłsudskiego w Kępnie po raz trzeci organizował akcję zbiórki krwi obsługiwaną przez Regionalną stację krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Kaliszu oddział w Ostrzeszowie. Akcja rozpoczęła się o godzinie 09:00 w pomieszczeniach hali KOSiRu w Kępnie.

Już od godziny 08:30 zaczęli napływać pierwsi krwiodawcy. Miejsca wypełniania ankiet oraz rejestracji miały przez cały czas trwania akcji kolejkę oczekujących dawców. Kierując się dobrem naszych pracodawców, którzy obarczeni obowiązkiem prawnym udzielenia krwiodawcy dnia wolnego od pracy, zorganizowaliśmy zbiórkę krwi w niedzielę.

Z zarejestrowanej grupy 58 osób krew oddało aż 45 krwiodawców. Pozwoliło to na zgromadzenie ponad 20 litrów. Nadto zgłosiło się również 4 kandydatów na potencjalnych honorowych dawców krwi. Każda z osób, która został dopuszczona do donacji brała udział w loterii fantowej, której główną nagrodą była kanapa ufundowana przez jednego z producentów z naszego powiatu.

Akcje zbiórki krwi organizowane przez nasz klub stały się tradycją. Efektem trzech minionych inicjatyw było zebranie prawie 70 litrów tego bezcennego leku jakim jest krew. O olbrzymim deficycie krwi w naszym kraju świadczą liczne kampanie reklamowe organizowane w mediach społecznościowych.

Ze swojej strony jako klub HDK PCK przy JS 2016 Kępno, chcemy gorąco podziękować wszystkim krwiodawcom, biorącym udział w naszej akcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, zaplanowanej na podobny okres przyszłego roku.

chor. ZS Krzysztof Owczarek