Orlęta Strzeleckie

„ORLĘTA” ZWIĄZKU STRZELECKIEGO:

 • Szkoła Podstawowa w Tyczynie,
 • Gimnazjum w Tyczynie,
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 w Rzeszowie,
 • Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Rzeszowie,
 • Szkoła Podstawowa w Klęczanach,
 • Szkoła Podstawowa w Nawsiu,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sędziszowie Młp.,
 • Szkoła Podstawowa w Wolicy Piaskowej.
 • Krakowska Drużyna Orląt im. Antosia Petrykiewicza
 • Orlęta Lubasz
 • Orlęta przy Jednostce Strzeleckiej 1533 im. Porucznika Ludwika Tulińskiego w Ząbkach
 • Orlęta przy Jednostce Strzeleckiej 2083 im. gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej

 

PRAWO ORLĄT

1. Kocham Polskę i pragnę służyć Jej wszystkimi siłami.
2. Dbam o honor i dobre imię orląt.
3. Jestem dobrym synem i kolegą.
4. Pokonuję wytrwale wszystkie trudności.
6. Jestem odważny w słowie i czynie.
8. Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem

 

PRZYRZECZENIE ORLĄT

Wstępująć w szeregi ORLĄT Związku Strzeleckiego „STRZELEC”

„Przyrzekam: Postępować stale według prawa orlęcego. Aby stać się godnymi tych orląt, które przelaną swą krwią serdeczną wskazały nam jak kochać ziemię ojczystą. Jak żyć dla niej i umierać. Tak nam dopomóż Bóg.”

Pierwsze drużyny „Orląt” Związku Strzeleckiego powstawały w Polsce od 1930 roku. W 1934 roku Zarząd Główny oraz Komenda Główna Związku Strzeleckiego wydała Instrukcję Orląt Związku Strzeleckiego.
Za podstawowy ideał wychowawczy przyjęto wykorzystanie dorobku ideologicznego i organizacyjnego Związku Strzeleckiego i to tego sprzed I Wojny Światowej, w tym kultu obrońców Lwowa z 1918 i 1920 r. – orlęta lwowskie,obierając za patrona bohatrerskiego płk Leopolda Lisa-Kulę.

Pułkownik Leopold Lis-Kula – chluba naszego miasta i regionu zginął jako Dowódca Grupy pod Torczynem 7 marca 1919 r. Ur. 11.11.1896 r. w Kosinie. Uczęszczał do II Gimnazjum w Rzeszowie. W 1912 r. wstąpił do ZS w Rzeszowie. Był jednym z najzdolniejszych oficerów legionowych i ( obok Rydza Śmigłego) należał do najbardziej zaufanych ludzi Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyrósł do wielkości symbolu żołnierskiego bohaterstwa. Zachwycał swym męstwem i pogardą niebezpieczeństwa, budził głęboki szacunek niezwykłą powagą traktowania obowiązku. Zdobywał serca jako bliski, serdeczny kolega. Narzucał swą wolę jako godny zaufania, prowadzący do zwycięstwa dowódca. Bił od niego czar rycerskiego romantyzmu, jaśniała nieugiętość ducha żołnierza z urodzenia.

„ …Tak jak z bajki cudowną marą z ostatnich lat naszych dziejów jest postać młodziutkiego pułkownika Lisa-Kuli. Ile entuzjazmu, trudu, pracy, wytrwałości dał dla zdobycia niepodległości ten młody bo zaledwie 22 lat żyjący pułkownik. Życie jego i praca to zaprzeczenie przysłowia: „głową muru nie przebijesz …”
Aleksandra Piłsudska ( Sulejówek 5.09.1932 r. )

„Polska wybrała właśnie postać pułkownika Lisa-Kuli aby pokazać przyszłym pokoleniom jakich miała żołnierzy.”
Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły

CO DAJE DZISIEJSZEJ MŁODZIEŻY POSTAĆ PUŁKOWNIKA:
Na pewno jest wspaniałym wzorcem osobowym do naśladowania dla dzisiejszej młodzieży, gdyż jest doskonałym przykładem człowieka sukcesu. A nasza młodzież zwraca dziś szczególna uwagę na ludzi , którzy odnieśli sukces. Jest wspaniałym wzorcem dla młodzieży choćby z uwagi na swój wiek , błyskotliwą karierę, którą zrobił nie dlatego, że cenił go Marszałek Piłsudski, ale dlatego, że był bardzo zdolny, charyzmatyczny, chciał i potrafił tak wiele dokonać. Te cechy płk. Lisa-Kuli trzeba podnosić, są bowiem uniwersalne.

JAK POJMUJESZ DZISIEJSZY PATRIOTYZM?
Patriotyzm to nie tylko walka z bronią w ręku, ale także jak podkreślał już Marszałek Józef Piłsudski, jak pokazało 20-lecie międzywojenne , patriotyzm to służba państwu wolnemu, państwu pojmowanemu jako nadrzędna wartość obywatelska. Bez względu na to, czy jest się uczniem, studentem, urzędnikiem, robotnikiem, osobą publiczną należy służyć naszemu państwu i wspólnocie. Dziś dla młodzieży jest to zwykła uczciwość szkolna.