Ostre strzelanie i taktyka w JS4057 Konin

W sobotę 13 stycznia odbyły się pierwsze zajęcia w 2018 roku Jednostki Strzeleckiej 4057. Strzelcy rozpoczęli je na ostro, bo poprzez szkolenie ogniowe na 7,62mm kbk AKMS. Po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, przeprowadzone zostało strzelanie do celów na dystansie 100m w postawie strzeleckiej leżąc, klęcząc i stojąc. Każdy wystrzelał po 50szt. amunicji.

Po części ogniowej zajęć dwie sekcje strzelców przemieściły się w rejon ześrodkowania niedaleko Złotej Góry. Następnie każda sekcja wyruszyła w stronę wyznaczonych, odrębnych punktów kontrolnych na których miała do wykonania różne zadania. Strzelcy działali pod presją czasu z uwagi na wyśrubowane limity wyznaczone na dotarcie do każdego punktu i wykonanie nakazanych czynności. Utrzymując kontakt radiowy z bazą przejściową oraz między sobą sekcje rozpoczęły zdobywanie Złotej Góry. Kluczowym elementem tej części ćwiczeń okazało się zgranie pododdziałów oraz korespondencja radiowa. Finałem całodniowych zmagań było wspólnie rozpalone ognisko.