PATROL 2017

PATROL 2017, 26 i 27 sierpnia 2017 roku
WIZYTA KOMENDANTA

Członkowie pięciu pododdziałów organizacji proobronnych uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu PATROL 2017, które po raz czwarty zostało zorganizowane przez nakielskich Strzelców. Równolegle w pierwszym dniu szkolenia Stowarzyszenie Rota Nakielska przeprowadziło wśród uczestników dwuetapowy konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. Honorowym gościem Patrolu był Komendant Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego insp. ZS Marek MATUŁA.

Szkoleni przez dwa dni ciągle doskonalili techniki maskowania bezpośredniego i ubezpieczenia. Jednocześnie na zorganizowanych punktach nauczania wykwalifikowani instruktorzy przeprowadzili szkolenie m.in z następujących zagadnień:
– musztry indywidualnej oraz regulaminów Związku Strzeleckiego,
– terenoznawstwa,
– budowy broni strzeleckiej,
– pomocy przedlekarskiej (taktyka czerwona),
– taktyki zielonej (działanie w zespołach kilkuosobowych i parach, w tym zespołach snajperskich),
– elementów survivalu wojskowego, w tym rozpalania ognisk sygnałowych i innych typów ognisk oraz filtrowania wody pozyskanej z niepewnego źródła,
– linii wyposażenia taktycznego oraz posługiwania się dobowymi racjami żywnościowymi.

Szkoleni w sobotę oraz niedzielę odbyli trening strzelecki na Strzelnicy Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

Nowością na Patrolu było szkolenie saperskie, gdzie uczestnicy poznali budowę i działanie min przeciwpiechotnych, ich uzbrajanie i rozbrajanie, a także sposoby zakładania i pokonywania pól minowych.

W trakcie uroczystej zbiórki insp. ZS Marek MATUŁA wręczył osobiście nominacje na kolejny stopień w Związku Strzeleckim członkom nakielskiej Jednostki Strzeleckiej 2073 oraz wspólnie z członkami zarządu Roty Nakielskiej nagrody w konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim.

Mianowano następujących Strzelców:
– Na stopień sierżanta ZS, drużynowego ZS Tomasza MALINOWSKIEGO.
– Na stopień drużynowego ZS, sekcyjnego ZS Adama DZIEWAŁTOWSKIEGO.
– Na pierwszy podoficerski stopień, tj. sekcyjnego ZS, strzelców ZS Marcina MADZIŃSKIEGO i Mateusza MRÓZ.
– Na stopień starszego strzelca ZS, strzelca ZS Dominika Cybulskiego.

W konkursie wiedzy o Marszałku Piłsudskim, pierwsze pięć miejsc przypadło następującym osobom:
– pierwsze miejsce: Dominik CYBULSKI (Nakło),
– drugie miejsce: Tymoteusz POPIELA (Nakło),
– trzecie miejsce: Krzysztof Owczarek (Kępno),
– czwarte: Piotr JAROSZEWSKI (Złotów),
– piąte: Jacek JAROSZEWSKI (Złotów).

Nagrody w konkursie ufundował miedzy innymi poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma ZŁOTOWSKI.
Wśród nagród w konkursie były m.in plecaki, zestawy racji żywnościowych, narzędzia, krzesiwa, busole i naczynia biwakowe.

Na zakończenie zajęć, jeszcze przed wyjazdem Komendanta ZS wyróżniający się Strzelcy i kandydaci otrzymali również upominki, którymi były oryginalne nowe polskie opatrunki osobiste i karimaty wojskowe.

Zajęcia zakończyła tradycyjna już dla PATROLU, niedzielna msza polowa.

Organizatorzy PATROLU 2017 dziękują za wsparcie, które szczególnie kierujemy na ręce Pana Krzysztofa NAPIERALSKIEGO za udostępnienie strzelnicy JRS w Kowalewku oraz przedstawicielom Jednostki Strzeleckiej z Kępna, którzy wystawili trzy punkty nauczania w pierwszym dniu zajęć oraz przeprowadzili pierwszy trening strzelecki w Kowalewku.

Zdjęcia zostały wykonane przez: Michała Chudzińskiego i Mariusza Gratkowskiego.

Materiał opracował chor. ZS Sławomir POLAKÓW