Strzelcy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

Pokaz musztry paradnej dziewcząt z LO nr XIV przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Kielce, 05.09.2017r.

Choreografia i przygotowanie musztry – mł. insp. ZS Barbara Gajewska