Strzelnica “Anna”

Strzelnica Anna

37-500 Pawłosiów

strzelnica.anna@gmail.com

Instruktor: 665 200 663

 

DODATKOWA OFERTA SZKOLENIOWA DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

Szkolenie podstawowe – dla osób, które nie miały wcześniej  styczności z bronią bądź kontakt ten był minimalny.
– czas 1,5 godziny – 50 szt. amunicji – cena 300 PLN / osoba

Zakres szkolenia
Budowa, zasada działania oraz specyfika wybranych jednostek broni palnej
zapoznanie z osprzętem strzeleckim
– zapoznanie z warunkami oraz zasadami bezpieczeństwa
– nauka przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej,
– nauka prawidłowego złożenia się  do strzału (trening strzelecki „na sucho”):
– przyjęcie postawy strzeleckiej
– dobycie broni
– chwyt broni
– przeładowanie broni (opcja bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej)
– nauka pracy na języku spustowym
– zapoznanie z sytuacjami awaryjnymi mogącymi wystąpić w trakcie strzelania
– strzelanie statyczne z broni palnej

Specjalistyczne szkolenie strzeleckie, poziom I

Przeznaczone dla osób z podstawowymi umiejętnościami bezpiecznej obsługi broni palnej.
– czas 2,5 godziny – 100 szt. amunicji – cena 600 PLN / osoba
Zakres szkolenia
doskonalenie nawyków związanych z  bezpieczną obsługą broni.
– rodzaje pracy na języku spustowym
– trening strzelecki na „sucho”:
– lokalizacja celu w zależności od jego umiejscowienia
– przyjmowanie postawy strzeleckiej (kod zegarowy)
– złożenie się do strzału
– usuwanie awarii broni
– strzelanie z broni palnej
– statyczne (optymalna jakość strzelania poprzez doskonalenie pracy na języku spustowym)
– dynamiczne (zapoznanie z rodzajami prowadzonego ognia: dublet, 2+1 itd.)

Specjalistyczne szkolenie strzeleckie, poziom II

Dla osób z wiedzą oraz umiejętnościami wyczerpującymi zagadnienia szkolenia podstawowego oraz poziomu I.
– czas 3 godziny- 150 szt. amunicji – cena 800 PLN / osoba
Zakres szkolenia
doskonalenie nawyków związanych z  bezpieczną obsługą broni.
– trening strzelecki na „sucho”:
– przyjmowanie postawy strzeleckiej oraz złożenie się do strzału w zależności od zaistniałej sytuacji
– zmiany postawy strzeleckiej
– zmiany kierunków strzelania
– zmiany postawy strzeleckiej  wraz ze zmianą kierunków strzelania
– usuwanie awarii broni w zależności od zaistniałej sytuacji
– strzelanie statyczne
– strzelanie dynamiczne

Specjalistyczne szkolenie strzeleckie, poziom III

Dla osób z wiedzą oraz umiejętnościami wyczerpującymi zagadnienia szkolenia podstawowego oraz poziomu I i II.
– czas 4 godziny – 200 szt. amunicji – cena 1000 PLN / osoba
Zakres szkolenia
doskonalenie nawyków związanych z  bezpieczną obsługą broni.
– trening strzelecki na „sucho”
– składanie się do strzału
– zmiany postawy strzeleckiej
– zmiany kierunków strzelania
– operowanie bronią w trakcie przemieszczania się
– postawy strzeleckie wymuszone
– obsługa broni jednorącz (ręka dominująca, ręka słabsza)
– wykorzystanie dostępnych zasłon
– niestandardowe wykorzystanie broni palnej
– zachowanie w przypadku próby odebrania broni
– strzelanie statyczne

strzelanie dynamiczne:
– do kilku celów
– z wykorzystaniem zasłon
– ze zmianą postawy
– ze zmianą kierunków
– jednorącz w tym z wykorzystaniem ręki „słabszej”
– w ruchu
– w bezpośrednim kontakcie

* szczegółowej informacje odnośnie tematyki szkoleń udzielane są indywidualnie, osobom zainteresowanym.

* organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odmowy zakwalifikowania na powyższe szkolenia, bez podawania przyczyny.

* organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do krótkiego sprawdzenia kompetencji odnośnie zakwalifikowania na powyższe szkolenia.

* powyższe ceny obowiązują w grupach do 6 osób, inne opcje ustalane są indywidualnie.

 

Plac ćwiczeń taktycznych przygotowany jest do prowadzenia zajęć z przedmiotów wchodzących w skład szkolenia bojowego (m.in. taktyka ogólna, powszechna obrona przeciwlotnicza, rozpoznanie i armie innych państw). W jego obrębie znajduje się ośrodek do szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz ośrodek do prowadzenia zajęć z obrony przed bronią masowego rażenia. Plac ćwiczeń taktycznych o powierzchni około 16 hektarów pozwala na równoległe prowadzenie zajęć ze szkolenia taktycznego z zakresu indywidualnego wyszkolenia żołnierza z kilkoma plutonami jednocześnie. W oparciu o plac ćwiczeń taktycznych można realizować zajęcia ze szczebla drużyny oraz wybrane elementy z zakresu działań taktycznych plutonu.

RODZAJ USŁUGI CENA CZAS
Wynajem stanowiska na osi do 100m 20,00 zł 1 godzina
Wynajem stanowiska na osi powyżej 100 m 25,00 zł 1 godzina
Wynajem instruktora dla osób bez pozwolenia i broni 50,00 zł 1 godzina
Wynajem osi długiej 100,00 zł 1 godzina
Wynajem osi dynamicznej 200,00 zł 1 godzina
Wynajem całej strzelnicy indywidualnie indywidualnie
Tarcza 1,00 zł
RODZAJ AMUNICJI CENA CZAS
0.22LR 1,00 zł
9x19mm 2,00 zł
.223 (5,56 NATO) 3,00 zł
.308 (7,62×51 NATO) 5,00 zł
7,62x39mm 3,00 zł
Dostępna broń CENA CZAS
GLOCK 1 godzina
AKM 1 godzina
AR-15/GH-15 1 godzina
Remington M700 10,00 zł 1 godzina