Tobie Ojczyzno – Wizyta w JW2305 GROM

Dziś o godz. 12. w Jednostce Wojskowej 2305 Grom odbyła się wizyta Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci. Wzięli w niej udział strzelcy z 2 i 3 plutonu.

W trakcie wizyty Strzelcy zwiedzili Salę Pamięci Jednostki Wojskowej GROM, poznali jej historię, dowódców oraz mieli okazję zobaczyć jak wygląda ona od środka. 
Podczas wizyty Strzelcom zostały przedstawione bardzo ciekawe materiały filmowe związane z JW 2305.

Wizyta odbyła się dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej GROM, pomocy w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia insp. ZS Marka Kuleszy oraz pomocy Pana Macieja Bartnickiego, który był jednym z opiekunów (nauczyciel historii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku).

Serdecznie dziękujemy!