Warta Pamięci

Warta Pamięci 2023 była pięknym wydarzeniem. W załączeniu kilka naszych zdjęć. Więcej już niebawem.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasze wydarzenie. Patronom i wielu osobom, które wsparły wydarzenie z dobroci serca.