Współpraca MON z organizacjami proobronnymi 19-XI-2016

– Macie jedną partię polityczną, tą partią jest Polska, żadna inna – powiedział w sobotę do uczestników konferencji organizacji proobronnych szef MON Antoni Macierewicz.

W sobotę, 19 listopada br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, wziął udział w „Konferencji sprawozdawczo-planistycznej dotyczącej współpracy MON z organizacjami proobronnymi w 2016-2017 roku”, zorganizowanej przez Biuro do Spraw Proobronnych w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie. W konferencji wzięło udział ponad stu przedstawicieli najważniejszych organizacji proobronnych w kraju.

Dyrektor Biura ds. Proobronych Waldemar Zubek rozpoczynając konferencję powiedział:
– Witam Was wszystkich, (…) słowem, które jednoczy Was wszystkich jest słowo Ochotnicy. Jesteście tutaj dlatego, że poczuliście potrzebę działania w stopniu większym niż jest to wymagane. Jesteście tutaj dobrowolnie.

Dyrektor przedstawił koncepcję tzw. „paszportu do współpracy z Siłami Zbrojnymi”, czyli koncepcję pilotażowego programu ewaluacji organizacji proobronnych.

Odnosząc się do tej inicjatywy, minister Macierewicz podkreślił wagę aktywnej współpracy organizacji proobronnych z MON w ramach zasad i warunków wypracowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych. Minister przekazał podziękowania członkom organizacji proobronnych – Wy czynem swoim cały czas budowaliście patriotyzm. Bez waszej determinacji, bez ruchu proobronnego nie byłoby dążenia do przemiany i odbudowy Wojska Polskiego. Tworzycie naturalne zaplecze Obrony Terytorialnej jako piątego Rodzaju Sił Zbrojnych.

Minister Macierewicz wyraził także przekonanie o pożądanym kierunku w dalszej działalności organizacji prooobronnych jakim jest ich konsolidacja organizacyjno-szkoleniowa pod auspicjami resortu obrony narodowej.

– Chodzi o zachowanie jak największej jedności, spójności i współdziałania wszystkich organizacji ruchu proobronnego. Ujednolicania waszych wewnętrznych regulaminów, ćwiczenia, przy zachowaniu waszej odrębności i różnorodności, to jest oczywiste. Ważne jest, abyście według podobnego modelu ćwiczyli, szkolili swoich członków i realizowali tą kluczową funkcję, która na was spada, czyli łączenie wysiłku bezpieczeństwa struktur samorządowych i rządowych z wysiłkiem Ministerstwa Obrony Narodowej – podkreślił minister.

Szef MON zapowiedział, że Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli wsparcia dla działalności statutowej stowarzyszeń proobronnych oraz paramilitarnych, zarówno finansowego na realizację zadań publicznych w ramach powierzenia lub wsparcia, jak i w formie przekazywania mienia ruchomego zbędnego Siłom Zbrojnym RP z zasobów Agencji Mienia Wojskowego według nowych reguł i preferencji.

Na wsparcie MON przede wszystkim mogą liczyć stowarzyszenia i organizacje, które wykazują aktywność i zaangażowanie w zakresie budowy społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP oraz szkolenia wojskowego młodzieży klas mundurowych i rezerw osobowych. Minister podkreślił wagę aktywnej współpracy z MON organizacji w ramach zasad i warunków wypracowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych.

Zdaniem ministra unifikacja funkcjonowania organizacji proobronnych, szczególnie w zakresie szkolenia powinna odbywać się zarówno na styku organizacja proobronna – organizacja proobronne, jak i organizacje proobronne – wojsko: (..) To nie znaczy, że macie zrezygnować ze swojej tożsamości. Przeciwnie, waszą rolą jest łączyć OT z codziennym wysiłkiem obywatelskim, funkcjonowaniem społeczeństwa, funkcjonowania administracji samorządowej – powiedział minister.

W kolejnych wystąpieniach członkowie Biura ds. Proobronnych szczegółowo przedstawili organizację, formy i metody wsparcia szkolenia organizacji proobronnych przez wojsko w 2017 roku oraz zaprosili członków organizacji proobronnych do dyskusji nad przedstawionymi planami.

 

Żródło: www.mon.gov.pl

Relacja dotycząca konferencji znalazła się również w programie 2 Telewizji Polskiej w wieczornym wydaniu Panoramy. Komendant największej organizacji proobronnej w Polsce pan Marek Matuła zabrał głos. (wystąpienie od 9:19) Zapraszamy do obejrzenia całego wydania z dnia 20-11-2016:

panorama-marek-matula-strzelec-jozefa-pilsudskiego
TVP2 – Panorama 20.11.2016