Zapraszamy na 98 rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa- Kuli oraz przyrzeczenie orląt i strzelców.

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego zaprasza na obchody 98 rocznicy śmierci płk.Leopolda Lisa- Kuli oraz przyrzeczenie orląt i strzelców. Z uwagi na doniosłą rangę wydarzeń oraz patriotyczny wydźwięk przedsięwzięcia w skali kraju honorowy patronat objęło:

  • Ministerstwo Obrony Narodowej – Pismo w tej sprawie można znaleźć klikając TUTAJ
  • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowanych przez ministra Jana Józefa Kasprzyka. Pismo w tej sprawie można znaleźć klikając TUTAJ

Szczegóły programu obchodów poniżej: