Józef Piłsudski

jpilsudski StrzelecJózef Piłsudski
Komendant, Brygadier, Naczelny Wódz, Pierwszy Marszałek
1867 – 1935

Klemens Piłsudski, pseudonimy: „Mieczysław”, „Wiktor”, „Ziuk” urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie, w powiecie Święciany, dziś Litwa. Gimnazjum ukończył w Wilnie, po czym rozpoczął studia medyczne w Charkowie. Aresztowany pod zarzutem udziału w przygotowywaniu zamachu na cara Aleksandra III, został skazany na 5 lat zesłania do wschodniej Syberii. Powrócił i w 1892r. już w Warszawie nawiązał kontakt z Polską Partią Socjalistyczną, zostając redaktorem centralnego pisma „Robotnik”. Ponownie aresztowany w 1900r., więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, zdołał w 1901r. zbiec do Galicji. Od wiosny 1902r. Kierował PPS-em, a podczas rewolucji w Królestwie 1905r. Był faktycznym kierownikiem Wydziału Bojowego PPS, któremu podlegała Organizacja Bojowa tej partii. Będąc zwolennikiem utworzenia regularnych sił zbrojnych do walki z Rosją, był inicjatorem powołania we Lwowie Związku Walki Czynnej (1908r.) oraz Związku Strzeleckiego (1910r.), a także Polskiej Organizacji Wojskowej (1914r.), zostając w każdej z nich Komendantem Głównym.

Po wybuchu I wojny światowej I Kompania Kadrowa, wyruszyła na jego rozkaz 6. sierpnia 1914r. z krakowskich Oleandrów do zaboru rosyjskiego. Wkrótce utworzył 1 pułk piechoty Legionów Polskich, zostając jego dowódcą, a po reorganizacji i utworzeniu I Brygady stanął na jej czele, dowodząc nią we wszystkich kolejnych bitwach. Aresztowany przez Niemców w lipcu 1917r., został internowany w twierdzy w Magdeburgu, gdzie przebywał do zwolnienia w listopadzie 1918r.
11. i 14. listopada 1918r. Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad wojskiem i władzę polityczną. Został Naczelnym Wodzem i Naczelnikiem państwa, zwyciężając bolszewicką Rosję w wojnie 1919r. – 1920r. W wojnie tej dowodził kluczowymi operacjami: wyprawą wileńską (kwiecień 1919r.), ofensywą na Ukrainie (kwiecień – maj 1920r.), bitwą warszawską (sierpień 1920r.) oraz operacją niemeńską (wrzesień 1920r.). Mianowany w 1920r. Pierwszym Marszałkiem Polski. Powrócił do władzy w wyniku zamachu majowego 12 – 14 maja 1926r. Nie przyjął żadnego stanowiska, pozostając Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.

Zmarł 12 maja 1935r. w Warszawie. Trumna z ciałem Marszałka spoczywa w Krakowie na Wawelu, w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Natomiast urna z jego sercem została umieszczona wraz z trumną jego matki w grobie na cmentarzu wojskowym wileńskiej Rossy.

Józef Piłsudski na stałe zapisał się w historii Polski. Mimo świadomości własnych słabości i bezradności, nigdy się nie poddał. Miał jeden cel: odbudować Niepodległą Polskę, i dążył do niego z godnym podziwu uporem. Czasem wybierał złą drogę i podejmował niewłaściwe decyzje, ale nikt tak jak on nie obudził w Polakach ducha walki zbrojnej i chęci polegania przede wszystkim na sobie.

„… dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek …”
[Prezydent Ignacy Mościcki]

Honorowy Obywatel:
• Tarnowa, 1917r.
• Trok, 1918r.
• Warszawy, 1918r.
• Krzemieńca, 1920r.
• Łańcuta, 1920r.
• Łodzi, 1920r.
• Radomska, 1920r.
• Kielc, 1921r.
• Piotrkowa Trybunalskiego, 1921r.
• Płocka, 1921r.
• Wilna, 1921r.
• Podbrodzia, 1924r.
• Radomia, 1924r.
• Święcian, 1924r.
• Bełchatowa, 1926r.
• Kołomyi, 1926r.
• Kozienic, 1926r.
• Jarosławia, 1927r.
• Kalisza, 1927r.
• Sejn, 1927r.
• Białegostoku, 1928r.
• Białej Podlaskiej, 1928r.
• Chełma, 1928r.
• Dobrzynia, 1928r.
• Druskiennik, 1928r.
• Krosna, 1928r.
• Skierniewic, 1928r.
• Ziemi Kowelskiej, 1928r.
• trzech gmin powiatu oszmiańskiego (Dzieńskiej, Smorgońskiej, Tolskiej), 1928r.
• gminy Lubień, 1928r.
• gminy Jeziorna, 1928r.
• Grodna, 1930r.
• Rzeszowa, 1932r.
• Krakowa, 1933r.
• Rawy Mazowieckiej, 1933r.
• Makowa Podhalańskiego, 1934r.
• Mińska Mazowieckiego, 1934r.
• Muszyny, 1934r.
• Siedlec, 1934r.
• Nieszawy, 1935r.
• Nowego Sącza, 1935r.
• Opoczna, 1935r.
• Ożarowa, 1935r.
• Sosnowca, 1935r.
• Staszowa, 1935r.
• Torunia, 1935r.
• gminy Lubaczów, 1935r.
• Verdun (Francja)

Więcej informacji można zobaczyć na stronie WIKIPEDIA