Igrzyska Niepodległości

Link do zapisów zawodników na Igrzyska Niepodległości (należy skopiować i wkleić do przeglądarki):

https://forms.gle/EifxAxnU9aAFUCQB7

 

Dokumenty do pobrania:

regulamin Igrzysk Niepodległości

oświadczenie COVID

 

 

Poniżej – wiadomość z dnia 12.10.2021 o ogłoszeniu Igrzysk Niepodległości oraz Konkursu Ofert na Wieczernice.

 

Szanowni Dowódcy Jednostek i pododdziałów

Po wymagających ale zarazem owocnych przedsięwzięciach centralnych współrealizowanych w ostatnich miesiącach, tj. ćwiczenie „Archanioł-21” w lipcu oraz Zgrupowanie Poligonowe Jednostek Strzeleckich „Jarosław-21” w sierpniu, równie wymagająco zapowiada się listopad.

W celu godnego uczczenia od strony zarówno patriotycznej jak i praktycznej Święta Niepodległości
w 2021r., Komenda Główna Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego zaprasza do udziału w dwóch przedsięwzięciach ogólnozwiązkowych:

  1. W Konkursie Ofert dla Organizacji Wieczernic Patriotycznych okazji Święta Niepodległości, nawiązujących do przedwojennych tradycji Związku Strzeleckiego, w obchodzeniu świąt państwowych i narodowych, realizowanych w dniu 10.11.2021r.
  2. Zawodach sportowych pod nazwą „Igrzyska Niepodległości 2021”.

Dla organizacji Wieczernic Patriotycznych Komenda Główna Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego ogłasza konkurs ofert dla Jednostek Strzeleckich, na oferty zawierające autorskie koncepcje i pomysły Jednostek na przeprowadzenie tego typu przedsięwzięcia w miejscowości lub powiecie prowadzenia działalności przez zgłaszającą Jednostkę. Zgłoszenia przyjmowane są do 20.10.2021r., przez Komendę Główną wyłącznie w formie elektronicznej lub korespondencyjnej pod adresem: sztab@kgstrzelec.pl

Kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia przez Związek wynosi do 5000,00zł na pojedynczą jednostkę, na każde pojedyncze przedsięwzięcie. Regulamin oceniania, wyłaniania najlepszych ofert, oraz realizacji przedsięwzięcia i wydatkowania dotacji stanowi załącznik do niniejszej wiadomości oraz znajduje się na stronie kgstrzelec.pl

W konkursie, na zasadach opisanych w regulaminie, mogą wziąć udział zarówno Jednostki Strzeleckie posiadające własną osobowość prawną, jak i te jej nie posiadające.

W ramach zawodów sportowych pn. „Igrzyska Niepodległości 2021” w dniu 13.11 Związek organizuje zawody sportowe w czterech dyscyplinach:

– piłka nożna halowa (zespoły 6 osobowe + 2 rezerwowe);

– pływanie (indywidualnie w kategorii kobiety i mężczyźni)

– szachy (indywidualnie);

– wielobój sportowo – obronny (zespoły 4 osobowe);

 

Każda Jednostka Strzelecka jest zaproszona do wystawienia swojej reprezentacji w jednej, paru, bądź wszystkich dyscyplinach, maksymalnie 15 zawodników (8 piłka nożna, 2 pływanie (po jednym kobiety i mężczyźni), 1 szachy oraz 4 wielobój sportowo obronny).

Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, w każdej z wyżej wymienionych dyscyplin otrzymują zarówno nagrody indywidualne, dla każdego zawodnika, jak i bon na zakupy sprzętu i wyposażenia dla macierzystej Jednostki Strzeleckiej.

Pułapy nagród indywidualnych i bonów dla Jednostek Strzeleckich w każdej kategorii wynoszą:

Zajęte miejsce Przybliżona wartość nagród dla każdego zawodnika na podium, w każdej dyscyplinie Wartość bonu dla JS
I 350 1200
II 300 1000
III 250 700

Tym samym maksymalna pula nagród, które może zdobyć każda uczestnicząca jednostka, przy założeniu wygranej we wszystkich kategoriach wynosi 11250,00zł.

 

Planowane miejsca realizacji zawodów:

Dokładny adres, w którym odbędzie się wydarzenie:

  1. pływanie: MOSiR Dębica, ul. Sportowa 26, Dębica
  2. piłka nożna: Hala Sportowa IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 82
  3. szachy: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7
  4. wielobój sportowo – obronny: tor montowany na terenie strzelnicy „Anna” w Maleniskach k. Jarosławia

 

Dokładny kalendarz zawodów, oraz miejscowości w których będą realizowane spotkania eliminacyjne dla każdej dyscypliny, zostanie potwierdzony opublikowany po ustaleniu ostatecznej liczby zawodników i drużyn biorących udział.

 

Drużyny i zawodników należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz google, który zostanie opublikowany w wiadomościach mailowych oraz na forach wewnętrznych Związku do dnia 20.10.2021r. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 04.11.2021r.

Regulamin zawodów oraz regulaminy poszczególnych dyscyplin zostaną opublikowane na stronie www.kgstrzelec.pl, w zakładce „Igrzyska Niepodległości” do dnia 20.10.2021r.

Wręczenie nagród dla laureatów pierwszych miejsc, oraz nagród za uczestnictwo, dla wszystkich pozostałych zawodników, odbędzie się w dniu zawodów, w miejscu przewidzianym dla każdej dyscypliny.

Wręczenie pucharów i bonów zakupowych dla zwycięskich Jednostek Strzeleckich odbędzie się następnego dnia, tj. 14.11.2021 podczas konferencji naukowej, poświęconej tematyce proobronności i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Istnieje możliwość organizacji noclegu dla laureatów.

 

Niech wygrają najlepsi!

Szef Sztabu KG

 

 

Dokumenty do pobrania:

Konkurs Ofert 1_2021_SZKG_ZSSJP

Załącznik nr 1 regulamin

Załącznik nr 2 wzór oferty

Załącznik nr 3 sprawozdanie

Załącznik nr 4 karta oceny.docx

 

Wyniki oceny formalnej konkursu ofert 1/2021/SZKG/ZSSJP:

wyniki oceny formalnej 1_2021_SZKG_ZSSJP

wyniki oceny merytorycznej 1_2021_SZKG_ZSSJP