Różne

1. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie
2. Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Piotrkowie Trybunalskim
3. Związek Piłsudczyków
4. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie
5. Towarzystwo Przyjaciół Lwowa w Rzeszowie
6. Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie
7. Tygodnik ” Życie Podkarpackie”
8. Archiwum Państwowe w Przemyślu
9. Gminny Ośrodek Kultury Sadowne
10. Brzozowski Klub Strzelecki ” Snajper „