Strzelcy pomagają… – Toruń

NOTATKA SŁUŻBOWA

W sprawie działań dotyczących walki z epidemią SARS-CoV-2, COVID-19

 

Toruńscy Strzelcy biorą czynny udział w zadaniach postawionych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Prezydenta Miasta Torunia.  Do obowiązków Naszych należy kontrola ilości pasażerów w autobusach komunikacji miejskiej oraz rozwożenie paczek żywnościowych przygotowanych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.  Zadania zlecone zostały nam przez: Wydział Interwencji Kryzysowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Referat Publicznego Transportu Zbiorowego Miasta Toruń. Do mieszkańców Torunia trafiło już ponad 2000 paczek żywnościowych. Służba trwa nadal, planowane zakończenie działań przewiduję na poniedziałek 6 kwietnia 2020 roku. Koordynatorem działań jest sierż. ZS Kamil Dybowski.

 

Podczas wykonywania zadań wszyscy podkomendni byli i są wyposażeni w środki ochrony osobistej w postaci: rękawiczek, maseczek oraz okularów ochronnych, które zostały pobrane z rezerw materiałowych JS 1909. Słusznym posunięciem sekcji medycznej JS 1909 okazało się zabezpieczenie 200 maseczek oraz 600 par rękawiczek diagnostycznych na długo przed pandemią. Każdy strzelec obył szkolenie z zakresu zasad BHP. Do wykonywania zadań zostały użyte prywatne samochody osobowe i busy. Średni czas służby na rzecz walki z wirusem wyniósł 10 h dziennie. Dniami wolnym od obowiązków były tylko niedziele- 29 marca oraz 5 kwietnia 2020.

Szczególne wyrazy uznania za odwagę i ofiarną służbę każdego dnia należą się;

st.chor. Pawłowi Polaszewskiemu ,

druż. Remigiuszowi Lipińskiemu,

st.strz. Krzysztofowi Błędowskiemu,

kad. Oskarowi Reinholdowi.

 

Wspomogły nas również osoby prywatne i firmy. Największą pomocą dla JS ofiarowała Pani Ewelina Polska organizując z własnych środków „na telefon” setki maseczek, rękawiczek oraz profesjonalne, wysokojakościowe środki odkażające powierzchnie i ciało. Firma PowerWashers Auto Detailing dała nam możliwość odkażania i ozonowania aut biorących udział w akcji oraz doposażyła załogi pojazdów w środki ochrony osobistej. Posiłki dla wolontariuszy zorganizowało Toruńskie Centrum Caritas. Firma Inter Systems udostępniła busa, który w znaczący sposób usprawnił rozwożenie żywności.

 

SEKCJA DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH SARS-CoV-2, COVID-19, lista osób zaangażowanych:

 1. chor. Adam Ślusarski
 2. st.chor. Paweł Polaszewski- zastępca koordynatora działań
 3. st.chor. Ks. Karol Rafalski
 4. sierż. Kamil Dybowski –koordynator działań
 5. druż. Patrycja Trojk
 6. druż. Remigiusz Lipiński
 7. st. strz. Krzysztof Błędowski
 8. st. strz. Jakub Mucha
 9. strz. Szymon Smolarczyk
 10. druż. Jan Mazur
 11. st.strz. Dawid Behnke
 12. kad. Oskar Reinhold
 13. rek. Paweł Woźniczka

Sierżant ZS Kamil Dybowski

Jednostka Strzelecka 1909 im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej

Zał. NOTATKA SŁUŻBOWA (kliknij aby otworzyć dokument PDF)