Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

W sobotę, 17. grudnia br. miały miejsce obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Zebrani delegaci dokonali podsumowania trzyletniego okresu, gdy trwała budowa struktury, sposobu wzajemnej komunikacji podmiotów tworzących Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz pracy nad zakotwiczeniem Związku w świadomości władz państwowych i samorządowych różnych szczebli.

Ustępujący Komendant, insp. ZS Marek Matuła, w krótkim wystąpieniu przedstawił wyniki pracy Komendy Głównej, podkreślił to, co udało się nam zbudować w latach 2013 – 2016.
Po uzyskaniu – w wyniku głosowania – absolutorium, przeprowadzono, wymagane Statutem, nowe wybory do Organów Związku.

Na kadencję 2016 – 2019 wybrano ponownie insp. ZS Marka Matułę Komendantem Związku. Poza nim do Komendy Głównej wybrano:
1. Miłosz Elgass
2. Roman Głowacki
3. Jacek Magdoń
4. Marian Milewski
5. Marek Sabalski
6. Włodzimierz Wąsowicz

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano:
1. Henryk Klimek
2. Bartłomiej Feret
3. Bartosz Lazarowicz

Przyjęto także kilka zmian w Statucie, kosmetycznych, ale koniecznych. Podczas dyskusji przedstawiono wiele interesujących propozycji, którymi z pewnością zajmie się nowo wybrana Komenda Główna.

Sekretarz KG: mł. insp. ZS Miłosz Elgass

autor zdjęć: iRQ11