7 marca 2018r. – Uroczystości w 99 Rocznicę Śmierci płk. Leopolda Lisa

7 marca 2018r. w 99. Rocznicę Śmierci płk. Leopolda Lisa – Kuli odbyły się w Rzeszowie uroczystości rocznicowe połączone z przyrzeczeniem nowych Orląt i Strzelców Związku. W uroczystościach wzięło udział około 1000 Orląt i Strzelców Związku z całego kraju. 450 złożyło przyrzeczenie strzeleckie. Do zgromadzonej młodzieży przemówił Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, a listy do uczestników nadesłali:
Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu
Mateusz Morawiecki – Premier RM – Kliknij TUTAJ aby zapoznać się z treścią
Beata Szydło – Wicepremier RM
Wojciech Skurkiewicz – Wiceminister Obrony Narodowej