Pierwsza w Polsce

W dniu 7. maja 2018r. zainaugurowała swoją działalność strzelnica „Anna” w Maleniskach (gmina Pawłosiów, powiat jarosławski) na Podkarpaciu. Powstała w miejscu strzelnicy, działającej jeszcze od czasów austriackich. Jej rewitalizacja to efekt wspólnego przedsięwzięcia i zgodnego działania poseł Ziemi Jarosławskiej, Pani Anny Schmidt – Rodziewicz, Ministerstwa Obrony Narodowej, Gminy Pawłosiów, Starostwa Jarosławskiego oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Ogromne wsparcie przedsięwzięcie uzyskało także od 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a szczególnie 34. Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia.

Powinniśmy zatem podkreślić wagę tego, co się wydarzyło: współpraca MON-u, Powiatu Jarosławskiego i organizacji pozarządowej – Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego przy ogromnym zaangażowaniu Posłanki Ziemi Jarosławskiej na Sejm RP dała wymierny, bez przesadnej skromności, sukces. Sukces w skali kraju, bo wbrew nieśmiertelnym: nie da się, ja bym chciał, ale…, jeszcze nie teraz, ach, te przepisy, itp. itd., zwykłe „chcieć to móc”, po raz kolejny dowodzi, że można. Równie ważny, a może nawet najważniejszy w tym przedsięwzięciu jest, moim zdaniem, element wzajemnego zaufania tych trzech podmiotów. To rzeczywisty fundament tego przedsięwzięcia. I jeżeli cokolwiek podkreślić, to właśnie to i tylko to. Dlatego, moim zdaniem, powinniśmy podkreślać znaczenie współdziałania i współpracy, które przyniosły sukces na Podkarpaciu i stanowią wzorzec postępowania dla pozostałych województw. Może warto to nagłośnić w Sejmie – mamy wszak znaczącą reprezentację parlamentarzystów. A my możemy przecież służyć daleko idącą pomocą tym, którzy chcą zaryzykować i potrafią współdziałać.

insp. ZS Marek Matuła
Komendant
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

 

Powrót do zerwanej tradycji

Jeszcze z końcem XIX wieku, armia austriacka zbudowała w tym miejscu strzelnicę, z której korzystały liczmie tu stacjonujące jednostki austro – węgierskiej armii. Po zakończeniu wojny polsko – bolszewickiej przybył do Jarosławia 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich. Początki jego formowania miały miejsce w listopadzie 1918 roku we Lwowie, stąd też i nazwa. Pułk, razem z 17 pp (rzeszowskim) i 38 pp (przemyskim) tworzył 24 Dywizję Piechoty. Pułk posiadał na stanie 56 oficerów i ok. 1500 podoficerów i szeregowych. Co roku koszarowano także 610 rekrutów. Jak w każdym pułku piechoty II Rzeczypospolitej, tak i w 39 ppsl wyszkolenie miało bardzo istotne znaczenie. Ćwiczenia letnie odbywały się cyklicznie m.in. w Narolu, Lubaczowie, Mościskach, Żołyni, ostatnie przed wybuchem II wojny odbyło się w Grodzisku Dolnym. Dzięki tym szkoleniom oraz własnemu zaangażowaniu na rzecz jednostki, żołnierze 39 Pułku Piechoty zdobywali liczne nagrody oraz wyróżnienia. Były to m.in. kilkukrotne mistrzostwo dywizji w strzelaniu zespołowym czy indywidualnym, mistrzostwa oficerów i podoficerów. W Jarosławiu istniały wtedy dwie strzelnice. Ta, gdzie się w tej chwili znajdujemy nazywała się „Szczytna”. Żołnierze 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich zapisali się trwale w pamięci mieszkańców Jarosławia, Lubaczowa, a także przyległych gmin i powiatów. Dziś ciagłość tradycji podtrzymuje stacjonujący w Jarosławiu 34 Batalion Lekkiej Piechoty, wchodzący w skład 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. I podobnie jak 39 ppsl ogromną uwagę zwraca się na szkolenie.
Dlatego też lokalna społeczność, reprezentowana przez Powiat Jarosławski i Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego razem z Ministerstwem Obrony Narodowej podjęły działania, które w maju 2018r. zaowocowały inauguracją działalności zrewitalizowanej dla wojska i społeczeństwa strzelnicy „Anna”.

Wydarzenie w mediach:

  • Materiał TVP3 Rzeszów dotyczący otwarcia strzelnicy – TUTAJ
  • Artykuł NOWINY24 – TUTAJ