83. Rocznica wybuchu II wojny światowej w Frampolu

Choć upłynęło już 83 lata od tych tragicznych wydarzeń, co roku 1 września zatrzymujemy się w zadumie, wspominając i oddając hołd wszystkim poległym podczas straszliwej wojny, która pociągnęła za sobą miliony ofiar spośród polskich obywateli oraz niezliczone straty dla naszej Ojczyzny i całego narodu.

Tego właśnie dnia, w roku 1939, Polska została zaatakowana przez Niemcy z morza, powietrza i lądu. Celem barbarzyńskich bombardowań stawały się miasteczka i wsie znacznie oddalone od lotnisk wojskowych i innych obiektów militarnych. Nie stacjonowały tam wojska, a ludność cywilna była bezbronna i bezsilna wobec niszczącej siły Luftwaffe. Jednym z nich był Frampol, małe miasto na Lubelszczyźnie, które 13 września 1939 roku zostało niemal doszczętnie zburzone w wyniku niemieckich bombardowań. Wówczas zniszczeniu uległa niemal cała zabudowa, a śmierć poniosła prawie połowa mieszkańców. Powietrzny atak na Frampol stał się jednym z wielu symboli niemieckiego okrucieństwa podczas kampanii wrześniowej.

W tym roku to właśnie Frampol stał się jednym z wielu miejsc obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości zorganizowano z inicjatywy Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, która wraz z wicepremierami Mariuszem Błaszczakiem i Jackiem Sasinem oraz szefem Kancelarii Sejmu Agnieszką Kaczmarską przybyła na to podniosłe wydarzenie. Współorganizatorem całego wydarzenia był Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Zjawiły się delegacje Jednostek Strzeleckich z terenu całego kraju- Zamościa, Lublina, Kołaczyc, Białej Podlaskiej, Warszawy, Leżajska, Lubaczowa, Strzyżowa, Jarosławia, Dębicy, Sędziszowa Małopolskiego, Przeworska, Rzeszowa oraz Kompania Wsparcia SzKG. Część z nich wystąpiła jako oddziały reprezentacyjne, a pozostali zadbali o zabezpieczenie i przygotowanie całego przedsięwzięcia. Związek Strzelecki zadbał także o całe zabezpieczenie audiowizualne. Pojawili się także przedstawiciele wojska, którzy reprezentowali 3 Batalion Zmechanizowany z 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowaną oraz 18 Pułk Przeciwlotniczy z 18 „Żelaznej” Dywizji Zmechanizowanej.

„Co roku mówimy, że podtrzymujemy tradycję czczenia pamięci o ofiarach właśnie po to, żeby nigdy więcej te okropności wojenne się nie powtórzyły. (…) Jesteśmy dzisiaj we Frampolu dlatego, że trzeba następnym pokoleniom przekazywać wiedzę o okrucieństwie II wojny światowej”- podkreślała Marszałek Sejmu.

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przy Pomniku Niepodległości przez uczestników wydarzenia.