Ćwiczenie obronne pk. PERUN 2022

Pokaz działania administracji publicznej i służb mundurowych w przypadku naruszenia systemu ochrony i bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej to jeden z elementów scenariusza ćwiczenia obronnego pk. PERUN 2022, realizowanego w województwie 22 i 23 września. Ćwiczenie zostało przygotowane zgodnie z zarządzeniem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, która mówiła o szczegółach przedsięwzięcia podczas briefingu prasowego przed budynkiem rafinerii Orlen Południe w Jedliczu, gdzie został rozegrany epizod praktyczny.

– Wojewoda, zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny ma konkretnie nałożone obowiązki ustawowe związane z zapewnieniem działań o charakterze proobronnościowym w województwie. Jednym z wymiarów tych działań jest prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń i właśnie dzisiaj w naszym województwie takie ćwiczenie się odbywa. Celem jest zapewnienie sprawne koordynacji pomiędzy jednostkami administracji państwowej – rządowej i samorządowej, także żołnierzami, policją. Ćwiczenie odbywa się przy wsparciu Związku Strzeleckiego Strzelec. W sumie uczestniczy w nim około 550 osób – powiedziała wojewoda.

O tym, jak ważne jest przećwiczenie procedur i skoordynowanie działania służb mówił komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Dariusz Matusiak.

– Mamy okazję przećwiczyć procedury, które posiada każda ze służb. Żeby je skoordynować, najlepszym rozwiązaniem jest zrobić to w warunkach zagrożenia. Mamy bardzo uniwersalny scenariusz, który zakłada wiele różnych możliwości i rozwiązań – np. wzięcie zakładników, atak terrorystyczny na obiekt infrastruktury krytycznej, dlatego cieszymy się, że będziemy mogli przećwiczyć nasze procedury działania w tym zakresie. Po przeprowadzonym ćwiczeniu dokonamy analizy funkcjonowania zarówno tych zasad, które dotyczą sposobów dowodzenia, ale również środków łączności całej techniki, która będzie wykorzystana. Po tej analizie oczywiście będą wyciągnięte wnioski i jeżeli będzie taka potrzeba, procedury zostaną poddane modyfikacji – powiedział nadinsp. Matusiak.

W spotkaniu z mediami uczestniczył również prezes Zarządu Orlen Południe Marcin Rej.

Po briefingu prasowym dziennikarze mieli okazję obserwować jeden z epizodów praktycznych – pokaz działania administracji publicznej, służb i Policji wspieranej przez pododdział Wojsk Obrony Terytorialnej w przypadku naruszenia systemu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Rafinerii Orlen Południe – Zakład Jedlicze.

Drugi epizod dotyczył działań administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem służb weterynaryjnych i sanitarnych w sytuacji działań o charakterze bioterrorystycznym na obiekcie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa w miejscowości Rudawka Rymanowska.

W ćwiczeniu wzięli udział przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, administracji samorządowej z pięciu powiatów (krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego), rządowej administracji zespolonej, 3 PBOT, ZS Strzelec, Rafinerii Orlen Południe – Zakład Jedlicze oraz Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytut Badawczy Odrzechowa.