„A więc wojna!”

„A więc wojna!”

 

Takie słowa usłyszeli nasi przodkowie 84 lat temu, w piątek pierwszego września 1939 roku. Wtedy to wojska niemieckie, łamiąc pakt o nieagresji, wkroczyły na teren Rzeczpospolitej i rozpoczęły Fall Weiß, czyli atak na naszą Ojczyznę.

 

Heroiczna obrona Wojska Polskiego, słabszego od niemieckiego Wehrmachtu, z dodatkowo wbitym w plecy nożem 17 września przez sowietów, trwała aż do października.

 

Dla strzelców jest to nie tylko obowiązek, ale i zaszczyt upamiętnić bohaterów polskiego września. Większość kadry wojskowej II Rzeczpospolitej wywodziła się ze środowisk legionowych i strzeleckich.

 

Przedwojenny Strzelec czynił także największe starania, aby przygotować społeczeństwo do obrony. W tym roku ponownie mamy zaszczyt upamiętnić bohaterów polskiego września.

 

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, wraz z Kancelarią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował uroczystości oddające należyty hołd obrońcom Ojczyzny z 1939 roku.

Na uroczystości, w której uczestniczyło aż 13 jednostek strzeleckich, byli obecni także spadkobiercy bohaterskich czynów spod Wizny, z Westerplatte, spod Kutna i Mławy – obrońcy Września 1939 roku.

 

Swoją obecnością zaszczycili Nas:

– Marszałek Sejmu Pani Elżbieta Witek, która od lat wspiera działanie Związku.

– Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak ,

– Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek

– Minister Aktywów Państwowych Pan Jacek Sasin.

 

Wojskową Asystę Honorową wystawiła Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z #Białobrzegi Jednostka Wojskowa 5644.

Dziękujemy za uświetnienie uroczystości swoją obecnością!

 

Chwała Bohaterom!

 

Nasz Związek reprezentował:

– Sztab Komendy Głównej,

Jednostka Strzelecka 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie,

Jednostka Strzelecka 2025 im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego w Jarosławiu,

Jednostka Strzelecka 2033 im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,

JS 2035 Leżajsk,

Jednostka Strzelecka 2051 im. mjr Władysława Rudolfa-Wilka,

Jednostka Strzelecka 2077 Kraków,

JS 2087 Przeworsk,

Jednostka Strzelecka nr 2092 w Tarnowie,

Jednostka Strzelecka 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu,

Jednostka Strzelecka 2094 Kołaczyce,

Jednostka Strzelecka 1944 im. ppor. Aleksandra Pudło w Warszawie,

Jednostka Strzelecka 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna ,,Słowik” w Strzyżowie

 

Sponsorem Strategicznym wydarzenia było PZU S.A. oraz PZU Życie S.A., którym serdecznie dziękujemy za pomoc okazaną podczas organizacji tego wydarzenia.