3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej zawarła porozumienie ze Związkiem Strzeleckim Strzelec Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji
3 PBOT przy ulicy Lwowskiej w Rzeszowie z udziałem wojewody podkarpackiego Pani dr Ewy Leniart , która pogratulowała podjętych działań.

– Gratuluję podjęcia słusznej inicjatywy, aby zacieśnić współpracę pomiędzy Siłami Zbrojnymi a Związkiem Strzeleckim. Obie strony łączy niewątpliwie miłość do Ojczyzny i polskiej tradycji, ale co ważne – czynnikiem łączącym pozostaje wola służby państwu polskiemu, za co jestem bardzo wdzięczna – podkreśliła wojewoda.

Porozumienie zostało zawarte na podstawie decyzji nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z 7 grudnia 2020 w sprawie współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

– Ta umowa stwarza nam możliwości
do rozwijania postaw proobronnych, patriotycznych, wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, które będą miały na celu jedno – zachęcanie młodzieży
do wstępowania do sił zbrojnych,
nie tylko do wojsk obrony terytorialnej,
ale do całych sił zbrojnych – powiedział płk Michał Małyska,
Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podkarpacka Brygada jest pierwszą w historii Wojsk Obrony Terytorialnej,
która zawarła tego typu porozumienie.
Od tego momentu Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, który należy do organizacji proobronnych
i społeczno-wychowawczych, będzie współdziałał i szkolił się razem
z podkarpackimi terytorialsami.

– Formalizacja umowy spowoduje powstanie mocnych ram, które będą pomagały nam na przyszłość.
Duża część naszej dorosłej kadry jest jednocześnie żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, a w szczególności 3 PBOT – mówił st. insp. ZS Marek Matuła,
Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.