Sztandar dla Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

W dniu 12.05.2022 r. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas obchodów 87. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wręczyli sztandar Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Organizacja ma siedzibę w Rzeszowie, a jednostki w całym kraju, nawet we Lwowie.

Obchody 87. Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęły się od ofiary Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie.

Głównym punktem uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie było poświęcenie i wręczenie sztandaru głównego Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Warto podkreślić , że w wydarzeniu uczestniczyło ponad 1000 strzelców i Orląt ZS, z różnych części Polski. Po odśpiewaniu „Hymnu Państwowego” odbyła się ceremonia przekazania sztandaru, którego dokonali Matka Chrzestna – Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i Ojciec Chrzestny, fundator sztandaru, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Sztandar przyjął Komendant Główny ZS „Strzelec” JP st. insp. ZS Marek Matuła.

Po ceremonii zabrała głos Pani Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek: „Wy, jako strzelcy, którzy wzorujecie się na powstańcach, legionistach, dokonaniach żołnierzy polskiego września czy Narodowych Sił Zbrojnych na Zachodzie, także Polskiego Państwa Podziemnego doceniacie to, bo wiecie, że nie można budować dobrej przyszłości dla Polski, jeśli nie ma się poczucia przynależności wspólnoty” – zaznaczyła Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP Jej zdaniem „to poczucie przynależności do wspólnoty pozwala tak długo i dzielnie bronić się Ukraińcom”. Elżbieta Witek podkreślała, że Polska wie, co znaczy walczyć w osamotnieniu, dlatego jako pierwsza ruszyła na pomoc Ukrainie. „Ruszyliście również wy, strzelcy. Od pierwszych dni zachowaliście się niezwykle godnie, odpowiedzialnie pokazaliście, na czym polega prawdziwa wartość przyjaźni, realnej pomocy. Od pierwszych dni organizowaliście pomoc dla walczącej Ukrainy i dla uchodźców” – zauważyła. Wyraziła pewność, że „żołnierze, którzy walczą na Ukrainie, wiedząc, że ich matki, dzieci, żony znalazły bezpieczne schronienie, pozwala im podejmować każdego dnia walkę o niepodległość swojej ojczyzny”.

Obecny na uroczystości szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał słowa wypowiedziane przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego podczas uroczystości pogrzebowych marszałka Piłsudskiego. „Pan prezydent powiedział wówczas o marszałku: dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek” – wspominał. Zwrócił przy tym uwagę, że do tych słów można dodać jeszcze to, że marszałek Piłsudski stał się wychowawcą wielu pokoleń Polaków. „Józef Piłsudski nauczył Polaków odwagi, uczył, że trzeba stawiać sobie nawet te cele, które w danej chwili wydają się niemożliwe do osiągnięcia” – mówił minister Kasprzyk. „Uczył przełamywania wszelkich przeszkód, że niepodległość jest najwyższą wartością i wokół niepodległej Rzeczypospolitej trzeba grupować swoje siły i jej tylko służyć” – dodał.

Podczas uroczystości głos zabrał również komendant główny Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego st. insp. ZS Marek Matuła, który dziękował wszystkim strzelcom za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcał ich do dalszej pracy.