Strzelcy pomagają… – JS1909 Toruń na pierwszej linii

Kolejne dni walki z wirusem przyniosły Jednostce Strzeleckiej 1909 z Torunia nowe zadania. Przenosimy się na pierwszą linię walki z COVID-19.
Nasza pomoc okazała się potrzebna w izbie przyjęć Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

W skład zespołu oddelegowane przez Dowódcę JS st. chor. Adama Ślusarskiego pod komendę koordynatora zespołu ds. walki z wirusem- sierż. Kamila Dybowskiego weszli:

druż. Patrycja Trojk,
druż. Remigiusz Lipiński,
druż. Jakub Zielińsk
kand. Paweł Woźniczka.

Dowódca Jednostki- jak przystało na lidera również bierze czynny udział w walce ze skutkami pandemii. Służba pełniona przez członków zespołu „klamra” wymaga wielu umiejętności. Tylko osoby przygotowane psychicznie i merytorycznie są w stanie wypełnić w należyty sposób postawione przed nimi zadania. Do Naszych obowiązków należy m.in. asystowanie personelowi medycznemu przy zabiegach, transport chorych i rannych, pomoc w segregacji pacjentów czy przygotowanie pacjentów do zabiegu. Kluczowym elementem okazała się wiedza zdobyta na kursach KPP, HSR, CLS czy zbiórkach sekcji medycznej. Odporność na „niecodzienne” widoki i bezpośredni kontakt z poszkodowanymi pozwala dosadnie wypełnić słowa roty „przyrzeczenia” i wzmocnić się duchowo.

W tej służbie liczą się umiejętności- nie ma miejsca na braki w wiedzy i brak doświadczenia w pracy z ludźmi. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zorganizowania pracy „izby przyjęć” i ogromu wysiłku, jaki Personel Szpitala wkłada w obsługę swoich pacjentów. Służymy w systemie zmianowym- przez całą dobę. Zmiana trwa 12 h. Ogromną pomocą wsparł nasz zespół Pan poseł na Sejm IX kadencji Mariusz Kałużny. Wspomógł on zakup środków potrzebnych do sprawnego działania przy wykonywaniu zadań (środki łączności, kamizelki, apteczki itp.) za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Wspólnymi siłami, dyscypliną i odwagą pokonamy tego „niewidzialnego” przeciwnika.