Strzelcy z Podkarpacia na spotkaniu z Ministrem Obrony Narodowej

Na zaproszenie Dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Arkadiusza Mikołajczyka, 250 strzelców uczestniczyło w Rzeszowie w spotkaniu z Ministrem Obrony Narodowej, Antonim Macierewiczem.
24 listopada br. delegacje jednostek strzeleckich Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z całego Podkarpacia, dyrektorzy szkół z klasami mundurowymi oraz kombatanci, weterani Armii Krajowej i kandydaci do OT zapoznali się z zadaniami Wojsk Obrony Terytorialnej, a także zasadami naboru do piątego rodzaju sił zbrojnych.

Minister Obrony Narodowej powiedział:

-To nie będzie łatwa służba, bo przez lata zaniedbano obowiązek codziennego przygotowania obywateli do służby wojskowej. Głęboko wierzę, że to właśnie wy będzie swoim impetem tę armię kształtowali i przekształcali. Wasz patriotyzm i determinacja są nam potrzebne.

 

– Najważniejsza jest wasza wola, wola narodu i wasza determinacja. Obraz, który widzę, w pełni potwierdza stopień ukompletowania, przygotowania, który jest naprawdę wzorcowy. Te ponad 2 tysiące ochotników, którzy zgłosili się tu do Wojsk Obrony Terytorialnej, to jest świadectwo, jak bardzo silnie Polacy odczuwają konieczność wzmocnienia obrony własnego państwa – mówił minister.

 

– Jesteśmy w sytuacji formowania wojsk obrony terytorialnej. Tej wielkiej przemiany, modernizacji, jaką przechodzi polska armia. Zwykle modernizacja armii rozumiana jest jako dostarczanie nowego sprzętu i nabywanie nowych umiejętności jego obsługi. Ale modernizacja armii to także kształtowanie nowej struktury, tej, która będzie zdeterminowana do wprowadzenia piątego rodzaju wojsk.

Minister podziękował strzelcom za wieloletnie, bezinteresowne promowanie w społeczeństwie postaw proobronnych, podtrzymywanie tradycji oręża polskiego i patriotyzm. Zaznaczył, że obok samorządów, organizacje proobronne są głównym partnerem Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Nasza wdzięczność dla organizacji proobronnych jest olbrzymia. Młodzież w nich skupiona dała świadectwo tego, że naród polski, społeczeństwo jest świadome zagrożeń i chce na nie świadomie odpowiedzieć. Że domaga się od państwa polskiego zmiany stosunku do wysiłku zbrojnego, do obrony własnego państwa. To nie do przecenienia co zrobiły organizacje proobronne. To był impuls do tego, aby ta zmiana się mogła zacząć – mówił szef MON.