Strzelecki weekend w JS2016 Kępno

            W dniach od 27 do 29 października w Wyszanowie oraz na strzelnicy w miejscowości Osiek odbyły się Manewry Strzeleckie, zajęcia szkoleniowe obejmujące szkolenie strzeleckie oraz szkolenie taktyczno-bojowe. Organizatorem tego szkolenia była nasza Jednostka Strzelecka.

Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Wiesława Kasprzaka oraz burmistrza Miasta i Gminy Wieruszów Rafała Przybyła już drugi rok z rzędu naszym „domem” na czas szkolenia stały się gościnne progi Szkoły Podstawowej w Wyszanowie, w województwie łódzkim.

            W piątkowe popołudnie w miejscu zakwaterowania stawiła się ponad czterdziestoosobowa grupa strzeleckiej młodzieży oraz członków kadry. Szkolenie rozpoczęliśmy apelem, podczas którego odczytany został rozkaz Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2016 Kępno dotyczący przebiegu szkolenia, przedstawiony został regulamin i ogólny plan przebiegu zajęć. Po apelu udaliśmy się na pierwsze zajęcia szkoleniowe, trening podstawowych zagadnień musztry indywidualnej i zespołowej. Po godzinie musztry z przyjemnością zjedliśmy kolację, po której przeszliśmy do kolejnego punktu szkoleniowego – wykładu z bronioznawstwa. Starszy sierżant ZS Paweł Merliński przedstawił szkolonym różne rodzaje broni palnej i zasady ich działania, na przykładzie kilku sztuk broni ze swojej kolekcji. O godzinie 22:00 został ogłoszony „na kompanii capstrzyk!”, jednak atrakcje zaplanowane na tą noc jeszcze się nie skończyły. Około godziny 1:00 nocną ciszę przerwał alarmowy dzwonek, a dyżurny kompanii oznajmił czas do zbiórki alarmowej. Już po kilku minutach od ogłoszenia alarmu wszyscy stali na zbiórce, podzieleni na drużyny i gotowi do wymarszu. Strzelcy zaopatrzeni w mapy z zaznaczonymi czterema punktami kontrolnymi,  wyruszyli na trasę marszu na orientację. Odnalezienie punktów kontrolnych, oznaczonych za pomocą tzw. lampionów z perforatorem, nie sprawiło drużynom większych problemów i około 2:30 mogliśmy ponownie położyć się do snu.

            Sobota rozpoczęła się pobudką o 6:00, chwilę później poranny rozruch fizyczny, czyli kilka prostych ćwiczeń na rozgrzewkę i delikatna przebieżka, pomógł nawet najbardziej zaspanym przegonić resztki snu. Po śniadaniu kolejne drużyny wyruszały na trasę marszu w kierunku miejscowości Osiek, gdzie mieliśmy spędzić większą część drugiego dnia szkolenia, na strzelnicy i  w jej najbliższym otoczeniu „zaliczając” kolejne punkty szkoleniowe.

Zajęcia z taktyki czerwonej prowadził sierżant ZS Sławomir Szych, przy znaczącym wsparciu swojej córki Klaudii i sekcyjnego ZS Mateusza Stempniaka. Wspólnie uczyli strzelców udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, także w przypadku zdarzeń z większą liczbą osób poszkodowanych, o różnym stopniu obrażeń. Na profesjonalnym fantomie szkoleniowym do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej szkoleni mieli możliwość trenować część zdobytej wiedzy. Podstawy terenoznawstwa, zasady określania kierunków na mapie i w terenie przedstawił sierżant ZS Marcin Szajdak. Jak pokazał nocny marsz na orientację, nawet podstawowe wiadomości z tej dziedziny warto utrwalać przez powtarzanie. Mam nadzieję, że wyznaczenie kierunku północnego na mapie nie będzie już dla nikogo problemem. Nawet o północy. 🙂

Na osi strzeleckiej starszy sierżant ZS Paweł Merliński prowadził zajęcia szkoleniowe ze strzelectwa. Wszyscy uczestnicy zajęć odbyli strzelanie szkolne nr 1 z karabinka KBK AKM, na celność i skupienie do tarczy „popiersie” (figura bojowa nr 23), z postawy leżącej z podpórką. W przeprowadzeniu tego strzelania pomagał wieloletni instruktor strzelectwa, pan Aleksander Merliński. Wyniki były różne, lepsze i gorsze, natomiast dla wielu uczestników szkolenia był to pierwszy kontakt z bronią palną i ostrą amunicją, dla wielu pozostanie to niezapomnianym przeżyciem. Niejeden „pierwszak” zaskoczył prowadzących zajęcia osiągniętym na tarczy wynikiem. Zajęcia z taktyki czarnej, prezentujące podstawowe sposoby podejścia i wejścia do budynków, prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, członek Grupy Realizacyjnej. Przedstawił także najważniejsze zasady, jak postępować w przypadku zdarzeń z tzw.  aktywnym strzelcem, czyli informacje, które mogą uratować życie. „Uciekaj! Schowaj się! Walcz!” – obyśmy nigdy nie musieli wykorzystać tych zasad w sytuacji realnego zagrożenia.

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycił nas Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, inspektor ZS Marek Matuła. Po przerwie obiadowej odbyła się zbiórka wszystkich uczestników szkolenia, podczas której Pan Komendant przyjął raport oraz wygłosił krótkie przemówienie do strzeleckiej młodzieży. Z obecności znamienitego gościa skorzystał także przedstawiciel lokalnych mediów, który przeprowadził z inspektorem Matułą wywiad. Około godziny 16:00 wróciliśmy na miejsce zakwaterowania, gdzie członkowie kadry uczestniczyli w spotkaniu z Panem Komendantem, natomiast reszta uczestników szkolenia spędzała czas wolny do kolacji na czyszczeniu obuwia i mundurów. Po kolacji kolejne zajęcia szkoleniowe z zakresu taktyki czarnej, dotyczące poruszania się wewnątrz budynków i pomiędzy kondygnacjami poprowadzili sierżant ZS Daniel Walęcki i sekcyjny ZS Marcin Statkiewicz. Ostatnią atrakcją tego dnia było czyszczenie broni, dzięki któremu uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się bardzo szczegółowo z częściami broni palnej. Poszczególne egzemplarze z kolekcji sierżanta Merlińskiego już dawno nie były tak porządnie wyczyszczone. Podobnie zresztą rzecz się miała z obuwiem strzelców, którego to kontrola czystości została ogłoszona po zakończeniu czyszczenia broni. Niektórzy podchodzili wielokrotnie do sprawdzenia stanu czystości butów, dzięki czemu przed capstrzykiem pod ścianą stał rząd pięknie wypastowanych, błyszczących „desantów”.

Niedziela była ostatnim dniem wspólnych zajęć. Wstawanie zaplanowano na godzinę 7:00, tym razem obyło się bez porannego rozruchu. Po porannej toalecie i śniadaniu udaliśmy się kolumną marszową do kościoła pw. św. Michała Archanioła w Wyszanowie, aby uczestniczyć we mszy świętej, koncelebrowanej przez księdza Mariusza Przyjaznego, który także brał czynny udział w naszym szkoleniu. Ksiądz Mariusz wygłosił również kazanie, w którym przybliżył wiernym, parafianom i strzelcom, sens i znaczenie dewizy „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Po powrocie z mszy świętej w rejon zakwaterowania odbył się uroczysty apel na zakończenie szkolenia, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, po czym zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie i mogliśmy uznać szkolenie za zakończone.

         W wydarzeniu brali udział strzelcy z Kłodzka, Trzebnicy, Sycowa, Kępna i Wieruszowa. Wszystkim uczestnikom, szczególnie zaś instruktorom prowadzącym zajęcia serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia!

 

tekst: JS2016 Kępno

foto: Zbigniew Radłowski