Testament Marszałka

Testament Marszałka

… podczas kryzysów strzeżcie się agentur …

Bieg wydarzeń znacznie przyspieszył, 12. stycznia 2017r. pierwsze
amerykańskie czołgi przejechały most na Odrze. Pozostaną w Polsce, a co
najistotniejsze – zgodnie z ustaleniami NATO – na stałe. Musieliśmy na nie czekać
równe 72 lata, od tragicznych dla Polski jałtańskich ustaleń, po nie mniejsze
tragedie długich lat sowieckiej okupacji i jej PRL-owskiej agentury, bo
przecież …Roosevelt w Jałcie nie miał sił …

Dla naszego Związku wydarzenia te stanowią widomy znak potwierdzenia
wybranej kiedyś drogi. Drogi Polski Niepodległej, dumnej i troszczącej się
o bezpieczeństwo swoich Obywateli i swojego Państwa, ale pamiętającej także
o swojej przeszłości i chrześcijańskiej tożsamości. Polski w sojuszu z USA, Polski,
w której rządzi rząd polski, a nigdy już polskojęzyczny. Pragnę tu przypomnieć, że
1. września 2009r. w swoim wystąpieniu na Westerplatte, premier Rosji, W. Putin
zuważył, że przyczyną II wojny światowej był traktat wersalski, ponieważ
upokorzył dwa wielkie narody, tj. Niemcy i Rosję. Istotą owego upokorzenia było
prawne potwierdzenie istnienia niepodległej Polski !!! Warto też przypomnieć, że
inne zdanie dobitnie wyraził wtedy ówczesny prezydent RP, prof. Lech Kaczyński,
zaś trzeci obecny – premier Donald Tusk – milczał. Niedługo po tym wydarzeniu
zginął, w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach, w Rosji, gospodarz
uroczystości na Westerplatte, milczący premier został przez Niemców
wynagrodzony bardzo dochodowym stanowiskiem w unijnej biurokracji, Rosja
napadła na Ukrainę, anektując część jej terytorium, systematycznie grozi też
Polsce swoimi rakietami konwencjonalnymi i atomowymi, zastępami bojców i
zielonych ludzików, rozbudowując też agenturę bezpośrednią, przede wszystkim
agentów wpływu nazywanych też czasem pożytecznymi (dla Rosji) idiotami.
14. stycznia 2017r. w Żaganiu, podczas oficjalnego powitania Amerykanów przez
premiera rządu RP i ministra Obrony Narodowej, awanturowali się, nieliczni co
prawda, ale głośni członkowie KOD-u i Zmiany, czyli coś na kształt 2. i 3.
pokolenia agenturalnej Polski Ludowej. W sumie nic nowego, ale nie można tego
zapominać. Bo przecież agentura czy zwykła głupota pozostają niezmienne. Tak
było w II Rzeczypospolitej – przypomnijmy tu działalność komunistów, niektórych
lewicowych związków i stowarzyszeń – jest także i dziś, gdy co rusz różni dziwni
ludzie odkrywają nagle np. ogromne perspektywy współpracy Polski z Rosją,
Chinami, a nawet z Białorusią w celu równoważenia wpływów amerykańskich!

Róbmy zatem po prostu swoje, rozbudowujmy nasze jednostki strzeleckie,
poszerzajmy obszary ich oddziaływania, rozwijajmy i dbajmy o nasz Związek,
przypominajmy młodym ludziom o zadaniach, celach, poświęceniu i wierności
Ojczyźnie, o obowiązkach wobec Niej – słowem realizujmy testament Józefa
Piłsudskiego.

insp. ZS Marek Matuła
Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
Rzeszów, 21. stycznia 2017r.