ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE – Pododdział lekkiej piechoty w działaniach w terenie zurbanizowanym

Jest to specjalistyczne szkolenie taktyczne realizowane w oparciu o realne sytuacje pola walki w terenie zabudowanym. Celem jest nauczyć ofensywnych technik dominacji budynków, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, zarówno w dzień jak i w warunkach ograniczonej widoczności. W ramach zajęć poszerzymy wiedzę z zakresu prowadzenia działań bojowych w budynkach, przedstawimy techniki wyważeniowe, techniki linowe, usystematyzujemy procedury gwarantujące skuteczne działanie grup/drużyn w ramach pododdziału podczas walki w terenie zabudowanym oraz nauczymy umiejętności reagowania na bezpośredni kontakt z przeciwnikiem. Zadania realizowane będą w grupach liczących od 4 do 8 operatorów. W ostatnim dniu zostanie przeprowadzone ćwiczenie kompleksowe: szturm na budynek (obiekt) w formie Force on Force z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i dronów jako elementu wsparcia systemu rozpoznania i dowodzenia.

Po zakończeniu kursu wystawiony zostanie certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
Termin kursu: 21-23.04.2017
Rozpoczęcie kursu: 21.04.2017 – JS 2021 przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie, godz. 17:00
Miejsce realizacji kursu: OSG Trzcianiec

Tematyka realizowana podczas kursu – zgodnie z planem szkolenia (załącznik nr 1), który zostanie wysłany zainteresowanym drogą mailową.

Obowiązkowe wyposażenie szkolonych:
• Mundur;
• Rękawiczki taktyczne;
• Kominiarka;
• Okulary ochronne;
• Ochraniacze na kolana;
• Latarka;

Wyposażenie dodatkowe (zalecane) :
W przypadku nie posiadania tego wyposażenia przez szkolonych zostanie ono wydane przez organizatora szkolenia:
– pneumatyczna replika broni (ASG),
– stopery do uszu,
– hełm lub funkcjonalna replika (wytrzymałość udarowa),
– przybory higieniczne,
– ubranie na zmianę (bielizna etc.).

W czasie kursu organizator zapewnia:
• wykwalifikowaną kadrę instruktorską (żołnierze czynnej służby wojskowej);
• zabezpieczenie medyczne w trakcie całego procesu szkolenia ;
• całe wyposażenie niezbędne do realizacji szkolenia zgodnie z planem szkolenia;
• wyżywienie;
• zakwaterowanie w OSG Trzcianiec;
• ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika kursu;

Składka: 200 zł

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 07.04.2017 r.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania proszę kierować na adres: bistod@vp.pl
Telefon kontaktowy: 506 649 790

W treści zgłoszenia podawać:
-Stopień, Imię i Nazwisko
– Pesel
– Numer Jednostki Strzeleckiej/ Nazwa organizacji proobronnej

UWAGA: Szkolenie skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich

I DZIEŃ SZKOLENIOWY (20:00 – 24:00)
1. Omówienie organizacji szkolenia w dniach następnych;
2. Omówienie warunków bezpieczeństwa;
3. Teoretyczne omówienie zagadnień realizowanych w II dniu szkoleniowym;

II DZIEŃ SZKOLENIOWY (08:00 – 24:00)

I. BLOK SZKOLENIOWY (08:00 – 11:30)
1. techniki zdobywania pomieszczeń;
2. techniki pokonywania klatki schodowej;
3. posługiwanie się strzelbą gładkolufową bojową;
4. techniki wejścia do pomieszczeń przez okna;
5. techniki ewakuacji z budynków za pomocą technik linowych;

II. BLOK SZKOLENIOWY (11:30 – 15:00)
1. techniki wyważeniowe – mechaniczne;
2. techniki wyważeniowe – wykorzystanie strzelby;
3. techniki wyważeniowe – pirotechniczne;
4. techniki wyważeniowe – tyczka pirotechniczna;
5. techniki zdobywania korytarzy;

III. BLOK SZKOLENIOWY (16:00 – 20:00)
1. Wykorzystanie karabinków Paintball do symulacji zdobywania i walki w pomieszczeniach;
2. Praktyczne wykorzystanie Dronów do prowadzenia rozpoznania oraz wsparcia systemu dowodzenia w trakcie prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym;

IV. BLOK SZKOLENIOWY (20:00 – 24:00)
1. Postępowanie z zatrzymanymi osobami (techniki obezwładniania, techniki kajdankowania i techniki przeszukiwania osób);
2. Walka w pomieszczeniach w warunkach ograniczonej widoczności z wykorzystaniem noktowizji, termowizji i oświetlenia taktycznego;
3. Techniki linowe – zjazdy;

III DZIEŃ SZKOLENIOWY (08:00 – 12:00)
1. Praktyczna realizacja operacji opanowania obiektu w terenie zurbanizowanym, przy wykorzystaniu karabinków Paintball do symulacji pola walki oraz dronów do rozpoznania i wsparcia systemu dowodzenia operacją.