III Walny Zjazd Delegatów

Za Nami III Walny Zjazd Delegatów Związku Strzeleckiego “Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

W sobotę 10 grudnia, reprezentanci jednostek oraz struktur strzeleckich z całego kraju przybyli do Klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, aby uczestniczyć w odbywającym się co trzy lata Walnym Zjeździe Delegatów. Jest to jedno z ważniejszych cyklicznych wydarzeń w życiu Naszego Związku, w ramach którego komendanci i dowódcy “Strzelca” wspólnie szukają odpowiedzi na najważniejsze, zasadnicze pytania dotyczące jego funkcjonowania i przyszłości. Wydarzenie to jest też wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń oraz gremialnej dyskusji o szansach i zagrożeniach, które towarzyszą różnym aspektom Naszej działalności.

Wypracowane w trakcie Zjazdu rozwiązania nierzadko określają kierunek rozwoju organizacji, a nawet definiują jej charakter na najbliższe lata. Nie inaczej było i tym razem. Jednym z ważniejszych punktów dyskusji było omówienie kompleksowej strategii rozwoju Związku na najbliższe lata, opracowanej w oparciu o podpisaną ostatnio z Ministerstwem Obrony Narodowej Partnerską Umową Proobronną. Jej założenia przedstawił w swojej prelekcji Szef Sztabu Komendy Głównej insp. ZS Miłosz ELGASS

Kolejnym tradycyjnym elementem Zjazdu był wybór władz Związku – członków Komendy Głównej oraz Komisji Rewizyjnej. Miło nam poinformować, że Komendantem Głównym na kolejną kadencję został wybrany Pan Marek Matuła, którego w uznaniu za wieloletnią i owocną służbę, delegaci w specjalnej uchwale nagrodzili awansem na najwyższy stopień strzelecki – Brygadiera ZS. Serdecznie gratulujemy Panu Komendantowi i życzymy powodzenia w dalszej pracy na rzecz rozwoju Związku!

W skład Komendy Głównej weszli również:

-mł. insp. ZS Marek Sabalski – Zastępca Komendanta

-insp. ZS Miłosz Elgass – Zastępca Komendanta

-st. insp. ZS Marian Milewski – Skarbnik Związku

-st. chor. ZS Joanna Choma – Sekretarz KG

-st. insp. ZS Jacek Magdoń – Główny Inspektor ds. Orląt

-st. insp. ZS Marcin Plisiecki – Członek KG

Natomiast Komisję Rewizyjną w tej kadencji stanowią:

-druż. ZS Anita Rączy – Przewodniczący

-insp. ZS Bartłomiej Feret – Członek KR

-sierż. ZS Kacper Kojder – Członek KR

Szczególnie gorąco pragniemy podziękować ustępującym wraz z końcem kadencji strzelcom-członkom KG oraz KR. Są to:

-mł. insp. ZS Roman Głowacki

-chor. ZS Włodzimierz Wąsowicz

z Komendy Głównej oraz:

-insp. ZS Henryk Klimek

-st. chor. ZS Bartosz Lazarowicz

z Komisji Rewizyjnej.

Nowo wybranym strzelcom życzymy powodzenia w wykonywaniu obowiązków na najwyższych szczeblach decyzyjnych i kontrolnych Związku, natomiast wszystkim delegatom dziękujemy za udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że podjęte ustalenia, ale i nawiązane kontakty, będą wielkim atutem w dalszej służbie na rzecz Waszych lokalnych społeczności, a równocześnie całego “Strzelca”.

Nasza jedność – to Nasza siła!