Partnerska umowa Proobronna z MON

W Klubie Kościuszkowca 1 Warszawska Brygada Pancerna 26 listopada br. odbyła się konferencja koordynacyjna dla przedstawicieli władz organizacji proobronnych. W spotkaniu udział wzięli Szef Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś oraz zastępca Szefa CWCR płk Sławomir Karwowski.

Związek na spotkaniu reprezentowali: Komendant Główny st. insp. ZS Marek Matuła oraz Szef Sztabu KG insp. ZS Miłosz Elgass którzy podczas spotkania podpisali partnerską umowę proobronną z Ministerstwo Obrony Narodowej.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej umowę podpisał Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś.