JS2073 Rota Nakielska – Marsz szkoleniowo – kondycyjny

W dniu 4 lutego kandydaci Jednostki Strzeleckiej JS 2073 Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego zaliczyli ponad 16km marsz kondycyjny połączony ze szkoleniem. Dzisiejszy marsz prowadzili Strzelcy: st. sierż. ZS Sławomir Polaków oraz druż. ZS Tomasz Malinowski.

Zajęcia zostały poprzedzone szkoleniem teoretycznym z terenoznawstwa, które odbyło się w poniedziałek 30 stycznia br. Zajęcia teoretyczne poprowadził sekcyjny ZS Adam Dziewałtowski.

Praktyczną kontynuacją zajęć były zadania stawiane kandydatom podczas sobotniego marszu kondycyjnego. Przyszli Strzelcy zostali podzieleni na dwie drużyny, które musiały ustalić azymut na konkretny obiekt, lub znając azymut ustalić jaki obiekt prowadzący zajęcia miał na myśli. Kandydatów zapoznano praktycznie ze sposobami orientacji mapy w terenie oraz nauczono kontynuować marsz po zadanej trasie w przypadku napotkania przeszkody nie do przejścia.

W trakcie przerwy „młodzi adepci” wojskowości mieli okazję przygotować sobie gorący posiłek korzystając z wojskowego zestawu do gotowania i podgrzewania posiłków „WZGPP”.

Dodatkowo kandydaci w trakcie marszu zostali zapoznani z punktami rozkazów bojowych d-cy z drużyny oraz sposobami przeczesywania terenu. Te punkty szkolenia były przygotowaniem do zbliżającego się ćwiczenia taktycznego JS 2073

Sławomir Polaków