Pismo do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie

W załączeniu oświadczenie nr 14/01/17 wydane przez Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.